ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ / ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ

เริ่มต้นกับ AS /RS 

     ศูนย์กระจายสินค้าโรงงานผลิตและการดำเนินงาน อี-คอมเมิร์ซกำลังหันมาใช้ระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการและคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้บริโภค  ในการแข่งขันทางธุรกิจวันนี้  การทำงานที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งทางกว้างและเชิงลึก ซึ่งรวมถึงการวางแผนที่ดี เริ่มตั้งแต่การออกแบบและดำเนินการอย่างละเอียดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละองค์กร 

     ผู้ผลิตและศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งพยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน การจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อทำให้การปฏิบัติงานปราศจากข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วนั้นต้องการความคล่องตัวมากกว่าระบบการปฏิบัติงานโดยมนุษย์และยังสามารถจัดส่งได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องแรงงานขาดแคลนและเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ   ดังนั้นหลายบริษัทกำลังใช้ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ในขณะที่การปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของใบสั่งซื้อและลดต้นทุนการดำเนินงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะอย่างของธุรกิจของคุณ ระบบเหล่านี้สามารถมอบข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ     อย่างไรก็ตามจากการใช้งานระบบ AS/RS  จำนวนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวระบบเอง    การดำเนินงานหรือเริ่มโปรเจ็ค ASRS ที่ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อที่จะได้ข้อมูลการออกแบบและดำเนินการตามแผนอย่างละเอียด   ผู้ผลิตหรือผู้ขายระบบ AS/RS ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มสินค้าและอุปกรณ์ของตนเองและบางครั้งอาจไม่เลือกหรือกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สำหรับนำมาใช้เพื่อประกอบเป็นระบบหรือต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบ AS/RS

     นอกจากนี้ผู้ขาย AS/RS ยังคาดหวังว่าให้ลูกค้าอาจต้องซื้อระบบจัดการด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของโครงการ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการรวบรวมข้อมูล การประเมิน แนวคิดเบื้องต้น การออกแบบ การก่อสร้าง การรวมระบบ การทดสอบขั้นสุดท้ายและการฝึกอบรม  หากต้องการดำเนินงานหรือทำ AS/RS Project ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณไม่สามารถให้ความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวได้ การร่วมมือกับผู้ให้บริการโซลูชั่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

          ASRS นั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของลักษณะของการปฏิบัติงานตามศูนย์กระจายสินค้า โรงงานผลิตและการดำเนินงาน อี-คอมเมิร์ซ มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครและจำเป็นต้องมีการคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนด โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละธุรกิจ  เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้น กำหนดโดยการผสมผสานอัตราการสั่งซื้อสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ และประเภทของกระบวนการเติมสต็อก ซึ่งแตกต่างกันไปตามโรงงาน แม้ว่าคุณจะรู้จักธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีอย่างไม่ต้องสงสัย แต่บางทีคุณอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ที่ไม่ครอบคลุม รวมถึงการสร้างแบบจำลอง การออกแบบระบบที่เหมาะสม ต้องมีการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาและดำเนินงานโดยละเอียด

การพัฒนาและการตรวจสอบข้อมูล

        การตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรรมของ AS/RS ที่มีประสิทธิภาพ นี่เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุดและขั้นตอนที่สั้นที่สุดในการออกแบบ ซึ่งวิศวกรจะต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมถึง 

       0 ข้อมูลทางกายภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

       0 ข้อมูลการสั่งซื้อทั้งที่ผ่านมาและที่คาดการณ์ไว้

       0 ระดับสินค้าคงคลังที่ต้องการ

       0 รหัสหน่วยเก็บรักษาสต็อก

         วิศวกรบางที่คาดหวังเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของโครงการจะจัดเตรียมให้กับพวกเขาล่วงหน้า แต่บ่อยครั้งที่ข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน บ่อยครั้งที่ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและประวัติการสั่งซื้อไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ระดับสินค้าคงคลังที่จําเป็นและวิธีการอ้างอิงคลาสสิกความเร็ว SKU ที่ออกแบบมาสําหรับระบบ MANUAL ต้องได้รับการประเมินเพื่อกําหนดความเหมาะสมสําหรับระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะข้อมูลจะต้องเป็นแบบจําลองเพื่อออกแบบ หรือ ปรับขนาดและความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่ต้องการของระบบในอนาคตแม้ว่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอ คุณอาจไม่มีประสบการณ์หรือเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ดังนั้นจําเป็นต้องนําเสนอในรูปแบบที่ผู้ขาย AS/RS สามารถใช้งานได้ บริษัทที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะได้รับความเชี่ยวชาญในการรับข้อมูลนี้และทําการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาระบบขนาดที่เหมาะสม

การออกแบบระบบ

         เมื่อข้อมูลที่จําเป็นได้รับการพัฒนาแล้วกระบวนการออกแบบสามารถเริ่มต้นได้ ขั้นตอนแรกคือการกําหนดและประเมินวัตถุประสงค์การดําเนินงานและขอบเขตของโครงการของคุณ ขั้นตอนต่อมา ได้แก่ การเลือกอุปกรณ์การรวมบรรจุภัณฑ์ และการจัดเก็บกับการผลิตการวิเคราะห์การก่อสร้างอาคาร

 การเลือกอุปกรณ์

         อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและระบบจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วยหลากหลายบริษัทที่เลือกระบบ ในขณะที่บริษัทที่ให้บริการระบบเหล่านี้มีประสบการณ์ในการบูรณาการข้ามผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปพวกเขาไม่ได้ประเมินหรือเลือกวิศวกรนอกการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตัวอย่างเช่นหาก บริษัทมีตัวเลือกการจัดเก็บอัตโนมัติยานพาหนะที่มี ระบบนําทางอัตโนมัติ (AGV) และสายพานลําเลียง ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะเป็นวิศวกรที่จะแก้ปัญหาแม้ว่าตัวเลือกอุปกรณ์อื่น ๆ จะทํางานได้ดีขึ้นหรือราคาไม่แพง กล่าวอีกนัยหนึ่งวิธีการของพวกเขาจะให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ของตนเองแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าข้อเสนอแบบบูรณาการอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับแอปพลิเคชัน การทํางานกับผู้ให้บริการโซลูชันที่ rationist โซลูชันของคุณได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสําหรับโรงงานของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์และระบบที่ทํางานได้ดี ที่สุดสําหรับแต่ละแอปพลิเคชันโดยไม่คํานึงถึงผู้ผลิต

จํากัดความ

        ในระหว่างการกําหนดโครงการผู้ให้บริการโซลูชันอัตโนมัติจะพัฒนาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ รวมถึงวิธีการกระจายบริการและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ปฏิบัติตาม ผู้ให้บริการโซลูชันจะมอบหมายทีมงานในการวัดวิเคราะห์และจัดทําเอกสาร กระบวนการปฏิบัติงานปัจจุบันของคุณรวมถึงข้อจํากัดทางกายภาพ ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การใช้โมเดลข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้ให้บริการโซลูชันสามารถสร้างพารามิเตอร์สําหรับการอัพเกรดสิ่งอํานวยความสะดวกของคุณ การย้ายจากระบบแมนนวลไปเป็นระบบอัตโนมัตินั้นมักจะส่งผลให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกขนาดเล็กลงอย่างมากและการทํางานแบบรวม ผู้ให้บริการโซลูชันอัตโนมัติของคุณจะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการระบุ เช่น การจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูง การจัดการพื้นที่แนวตั้งและอุปกรณ์อัตโนมัติที่จะแนะนําประสิทธิภาพและการประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดการดําเนินงานของคุณ


คลิก http://anyflip.com/jokne/feag/ เพื่อเข้าชม E-book

บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาด้วยการผลิต

     ผู้ขาย ASRS มักจะให้ความสําคัญกับการประเมินตัวเลือก การจัดเก็บในระบบ การจัดจําหน่ายและนี่คือสิ่งสําคัญของกระบวนการ อย่างไรก็ตามวิศวกรรมการบูรณาการระหว่างการผลิตและท่าเทียบเรือการขนส่ง มีความสําคัญเท่าเทียมกัน มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา การดําเนินงานสําหรับพาเลทเต็ม พาเลทผสมเคส หรือการดําเนินการชิ้นเดียวและการดําเนินการ kitting แต่ละรายการมีคุณลักษณะที่ไม่ซ้ํากัน ต้องมีการประเมินการใช้บอร์ดของผู้ให้บริการ แผ่นสลิป totes และพาเลทรวมถึงการที่พวกมันถูกจับในระบบหรือถูกนํามาใช้ที่จุดอื่นในกระบวนการ ในขณะที่ผู้ขาย ASRS อาจมีตัวเลือกให้คุณหลายตัว แต่บางคนไม่มีความสามารถภายใน เพื่อประเมินกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการจัดเก็บ การออกแบบ การปฏิบัติตามคําสั่งหรือวิธีการจัดส่ง จากการเปรียบเทียบผู้ให้บริการอัตโนมัติเต็มรูปแบบจะพิจารณาว่า ASRS ใหม่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างไรรวมถึงกระบวนการผลิตขั้นต้น และการดําเนินการจัดส่งสินค้าขั้นปลาย เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ผู้ให้บริการโซลูชันจะแนะนําประสิทธิภาพในการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งในและนอกกําแพงทั้งสี่ของคลังสินค้า

การวิเคราะห์การก่อสร้างและการอนุญาต 

     หาก ASRS ของคุณต้องการสิ่งปลูกสร้างใหม่หรือการดัดแปลงอาคาร คุณจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฏ ระเบียบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อโครงการ ผู้ให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ผ่านการรับรองสามารถประเมินตัวเลือกการออกแบบที่มีอยู่และจัดทําระบบเพื่อให้ตรงกับรหัสที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านรหัสและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของโครงการนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการแก้ไขใดที่จําเป็นในการรวมระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่ภายในโรงงานที่มีอยู่ ผู้ให้บริการโซลูชันของคุณควรสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ครอบคลุม (ROIC) การออกแบบแนวคิดและวิศวกรรมของสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนับสนุนและระบบรวม  ผู้ให้บริการเต็มรูปแบบยังทําหน้าที่เป็นผู้รับเหมาของคุณโดยจัดเตรียมกระบวนการเสนอราคา ตารางเวลาและงบประมาณ สําหรับตัวเลือกต่างๆ และช่วยคุณประเมินขอบเขตโครงการที่สมบูรณ์ จัดการโครงการของคุณด้วยการจัดการซัพพลายเออร์ในสาขาที่คุณไม่คุ้นเคย นอกจากนี้เมื่อมีซัพพลายเออร์รายหนึ่งรับผิดชอบ โอกาสในการเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบจะลดลง

การพัฒนา และ บูรณาการ ด้านเอกสาร

     เมื่อการออกแบบแนวคิดระบบเสร็จสมบูรณ์ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาเอกสารทางวิศวกรรมเพื่อการรวมระบบที่สมบูรณ์และระบบเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จและเป็นโครงการที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ในหลาย ๆ โครงการ รวมถึง:

  • การตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์อัตโนมัติและการตรวจสอบระบบควบคุม
  • การรวมซอฟต์แวร์กับการจัดการคลังสินค้า (WMS), การควบคุมคลังสินค้า (CS), การดําเนินการคลังสินค้า (WES) และ ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
  • การวางขั้นตอนการก่อสร้างและการประสานงานการหยุดทํางานกับโรงงาน
  • การวางแผนการจราจรและการประสานงานระหว่างการก่อสร้าง
  • ประเมินความต้องการอัพเกรดสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
  • รหัสอาคารและข้อบังคับ         

      สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของความล่าช้าและการหยุดชะงักการผลิตที่ไม่ได้วางแผนไว้ เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเพียงพอ บริษัทระบบอัตโนมัติที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบช่วยให้คุณเข้าถึงความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาภายใต้สัญญาเดียว สิ่งนี้จะช่วยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการ ตารางเวลาของเส้นทางที่สําคัญและหลีกเลี่ยงการชี้เมื่อมีสิ่งผิดปกติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้