เครื่องขึ้นรูปกล่อง

Carton erector MODEL : SS25 with OPP tape and hot melt

New

Forming machine with automatic filling and capping / Monoblock CWI 15BB เครื่องขึ้นรูปพร้อมบรรจุและปิดฝากล่องอัตโนมัติ