เครื่องขึ้นรูปกล่อง

Case – closer เครื่องปัดกล่องพร้อมตัวตบฝาแบบอัตโนมัติ

Carton erector SS25 เครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ

New

Monoblock CWI 15BB เครื่องขึ้นรูปพร้อมบรรจุและปิดฝากล่องอัตโนมัติ