เทคโนโลยีสายพานลำเลียงสินค้า

Wi coveyor system
 
 
  คือ ระบบสายพานลำเลียงที่ผ่านการออกแบบคำนวณโดยใช้วิศวกรและซอฟต์แวร์โดยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
 
  • Belt Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงแบบทั่วไป คือใช้สายพานในการลำเลียง
  • Mini Belt Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ใช้สายพานเป็น PVC หรือ PU
  • Rubber Belt Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงที่ใช้สายพานที่มีวัสดุเป็นยางสีดำ
  • Roller Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียง ที่ไม่ใช้สายพาน แต่ จะใช้เพียงแค่ลูกกลิ้งเพื่อลำเลียงสินค้า
  • Top Chain Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงที่ใช้โซ่พลาสติก หรือ โซ่สแตนเลสมาใช้แทนสายพาน
  • Wire Mesh Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงที่นำตะแกรงโลหะมาใช้แทนสายพาน
  • Modular Belt Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงที่ใช้สายพานเป็นพลาสติกชนิดพิเศษทนทานสูง
  • Overhead Conveyor คือ ระบบสายพานลำเลียงที่จะลำเลียงวัตถุไว้ที่ความสูงระดับเหนือศีรษะขึ้นไป หรือ การออกแบบสายพานชนิดพิเศษโดยเฉพาะเช่นสายพานหมุนวนสำหรับ งานไว้ใช้คัดแยกสินค้า
  • Telescopic Coveyor คือ  ระบบสายพานควบคุมความยาวด้วยมอเตอร์

 

image
Product

Telescopic Belt Conveyor
TB35

Telescopic Belt Conveyor
TB36
Telescopic Belt Conveyor
TB46
Telescopic Belt Conveyor 
TB47
Base Length5.4 m6 m6 m7 m
Extension6.6 m7.5 m11 m14 m
Total Extended Length12 m13.5 m17 m21 m
Motor Power5.15 KW5.15 KW5.95 KW5.95 KW
Belt width800 mm ( Can be customized )
Height800 mm ( Can be customized )
Conveying Speed20 ̴30 m/min
Extending Speed8 ̴10 m/min
Loadability60kg/m
Incline/Decline Angle+2° / - 1.5 °
Working Environment

-15° / ̴+ 50 °