ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ระบบ AS/RS ( Automated Storage / Retrieval System )
 
     คือ ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยในการบริหารการจัดเก็บสินค้า และ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ทั้งในด้านการทำงานของพนักงาน และสินค้าที่จัดเก็บ ตอบโจทย์ทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้ง ภาคการผลิต ศูนย์กระจายสินค้า งานค้าปลีก-ส่งและอื่นๆ