เครื่องขึ้นรูปพร้อมบรรจุและปิดฝากล่องอัตโนมัติ

คุณสมบัติสินค้า:

Monoblock CWI 15BB เครื่องขึ้นรูปพร้อมบรรจุและปิดฝากล่องอัตโนมัติ

Share

Share